Správně sepsaná výpověď nájemní smlouvy může být oříšek

Uzavřeli jste jako pronajímatel nájemní smlouvu na byt nebo prostor sloužící podnikání, ale nájemce řádně nehradí nájemné nebo smlouvu jinak porušuje? Smlouvu jednoduše vypovím, pomyslí si většina pronajímatelů. Že správně sepsaná výpověď nájemní smlouvy však není samozřejmostí a zdánlivě nevýznamné opomenutí může znamenat neplatnost výpovědi, nám nedávno opět připomněl Nejvyšší soud. ...celý článek

Možnosti pronajímatele vypovědět nájem na dobu neurčitou

V tomto článku popíšeme možnosti pronajímatele vypovědět nájem na dobu neurčitou, které poskytuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“), a to zejména s ohledem na důvody výpovědi a možnost jejich úpravy v nájemní smlouvě. Budeme se zabývat obecnou úpravou nájmu dle ustanovení § 2201 až 2234 OZ, vynecháme specifika nájmu bytu a prostoru sloužícího k podnikání. ...celý článek

Obsahové náležitosti výpovědi z nájmu bytu nebo domu s ohledem na specifikaci poučovací povinnosti pronajímatele

Dříve než se pustíme do vyjmenování těch náležitostí, které musí výpověď z nájmu bytu či domu obsahovat, aby byla ve všech ohledech platná a správná, je nutno připomenout, že z. č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) obsahuje speciální úpravu právě v souvislosti s úpravou nájmu bytu a domu. ...celý článek

Nejčtenější články