Vybrané problematické otázky týkající se TČ úvěrového podvodu dle § 211 TrZ (ve světle nového zákona o spotřebitelském úvěru)

Trestný čin úvěrového podvodu se v poslední době „těší“ stále větší popularitě, což jen potvrzuje rostoucí tendenci tzv. nenásilné majetkové kriminality. Zatímco v roce 2013 bylo na území České republiky spácháno 4936 trestných činů úvěrového podvodu, v roce 2015 již toto číslo činilo 5732 trestných činů[1]. Za pouhé dva roky se tedy číslo spáchaných úvěrových podvodů na našem území zvedlo o více jak 16 %. ...celý článek

Regulace spotřebitelských úvěrů

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nabude účinnosti dne 1. 12. 2016, přinese do oblasti spotřebitelských úvěrů velmi výrazné změny. Novinky se dotknou především nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, a to zavedením zcela zásadních povinností, které budou poskytovatelé nově muset respektovat. Právě těmto změnám a novým povinnostem pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů (v článku dále také jako „nebankovní poskytovatel úvěru“ nebo „poskytovatel úvěru“) je věnován tento článek. ...celý článek

Ostatní | Bořivoj Líbal & al | 31.08.2016

Přínosy zákona o spotřebitelském úvěru pro spotřebitele

Zákon o spotřebitelském úvěru, který nabyde účinnosti prvního prosince tohoto roku, přináší jednotný režim pravidel pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Návrh z dílny Ministerstva financí má za cíl posílit ochranu spotřebitelů a v konečném důsledku snížit počet domácností a jednotlivců, kteří čelí exekucím, dluhům a neschopnosti je splácet. Návrh nově rozšiřuje aplikovatelnost zákona i na mikroúvěry do výše 5.000 Kč. ...celý článek

Nejoblíbenější články