Je pozitivní diskriminace žen při vstupu na pracovní trh krokem správnou cestou?

Problematika genderové rovnosti žen a mužů na pracovním trhu je již po několik let v České republice velmi diskutovanou záležitostí, a to zejména v důsledku rozvoje důsledného uplatňování lidských práv a snaze přiblížit se vyspělejším zemím západu a sociálním státům severu. ...celý článek

Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti

Jak od nás již víte, dne 1. října 2015 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zaměstnanosti“) a přinesla sebou nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, kterým je příspěvek poskytovaný Úřadem práce zaměstnavateli v době tzv. částečné nezaměstnanosti. ...celý článek

Aktuální otázky školské legislativy aneb nelehký jest úděl kantorův

Úděl učitelů je vskutku nelehký. I navzdory tomu, že se v české historii skví velká jména jako Jan Amos Komenský, učitel národů, se povolání učitele netěší přílišné oblibě. A to i přes to, že se v různých žebříčcích prestiže umisťuje tradičně vysoko[1], například spolu s lékaři. ...celý článek

Má zaměstnanec / zaměstnankyně právo vrátit se dříve z rodičovské dovolené do práce?

V praxi se velmi často stává, že zaměstnanci, kteří nastoupí po mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou, tuto skutečnost zaměstnavateli pouze oznámí, ale nespecifikují, jak dlouho by chtěli na rodičovské dovolené zůstat. Případně délku specifikují, ale následně se ukáže, že z různých důvodů se chtějí nebo potřebují vrátit do práce dříve. Má na takový dřívější návrat zaměstnanec / zaměstnankyně nárok? ...celý článek

Novela zákona o zaměstnanosti v bodech

Již zítra, 1. října 2015, nabývá účinnosti novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 203/2015 ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Dnes vám přinášíme přehled těch nejdůležitějších změn v bodech. V následujících týdnech navážeme rozborem každé z uvedených změn, který bude doplněn o metodický výklad Ministerstva práce a sociálních věcí, který se momentálně na ministerstvu finalizuje. ...celý článek

Několik poznámek ke zkrácenému pracovnímu úvazku, sdílenému zaměstnání a práci z domu z pohledu subjektů pracovněprávních vztahů

Příspěvek se zabývá otázkou, zda je možné legislativním zakotvením jednotlivých forem atypického zaměstnávání v pracovním právu či v právu občanském dosáhnout vyšší zaměstnanosti. Ve svém příspěvku se budu v rámci atypického zaměstnávání věnovat pouze některým z jeho forem, konkrétně práci na zkrácený pracovní úvazek, práci na dálku a sdílenému zaměstnání. ...celý článek

Nejčtenější články