Tisíc slov k medializaci MEDIACE aneb „REFLEXE a VÝZVY“ v Olomouci

Díky práci a péči přípravného týmu pod vedením PhDr. Lenky Holé, Ph.D., akreditované mediátorky a lektorky Asociace mediátorů ČR, a záštitě děkanky Právnické fakulty Olomoucké univerzity prof. JUDr. Milany Hrušákové, Csc., se již potřetí konala na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 21. a 22. listopadu mezinárodní vědecká konference MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy. ...celý článek

Výhody a nevýhody mediace obchodních sporů

Další díl seriálu Úvod do mediace se zaměří na výhody a nevýhody mediace coby nástroje pro řešení obchodních sporů. Je všeobecně uznávaným faktem, že obchodní styk (a dvojnásob ten mezinárodní) je především o akceptování rizika, nikoliv o jeho eliminaci. Na druhou stranu je však úkolem efektivního managementu jakákoliv nebezpečí vyplývající z nejrůznějších obchodních transakcí a dalších vztahů minimalizovat. Nemálo mu v tom může asistovat právě mediace. ...celý článek

Zákon č. 164/2015 Sb. – novela občanského soudního řádu a exekučního řádu

Tento článek pojednává o další novele zákonů upravujících činnost soudních exekutorů. Původní sněmovní tisk č. 181 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn jako zákon č. 164/2015 Sb. dne 1. července 2015 a přináší řadu změn, z nichž většina nabyla účinnosti dne 1. září 2015. ...celý článek

Doručování platebního rozkazu fikcí: efektivnější justice, nebo stroj na vytváření pohledávek?

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu občanského soudního řádu, která by znamenala malou revoluci v oblasti soudního rozhodování o bagatelních pohledávkách. Navrhuje totiž, aby bylo možno platební rozkaz na plnění nepřevyšující 10.000,- Kč považovat za doručený i tehdy, pokud si jej žalovaný fakticky nevyzvedne. ...celý článek

Zmatení pojmů: Co mediace je a co nikoliv

Za dva roky fungování mediace v České republice se z tohoto alternativního způsobu řešení sporů stal fenomén, který v odborné právnické veřejnosti nechává klidným jen málokoho. Právní prostor připravil ve spolupráci s předním českým mediátorem JUDr. Martinem Svatošem, Ph.D. seriál Úvod do mediace. Dnes vám přinášíme jeho druhý díl. ...celý článek

Součinnost třetích osob v exekučním řízení s přihlédnutím k novele exekučního řádu, zákonu č. 139/2015 Sb.

Exekutorům je v § 46 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, stanovena povinnost postupovat v exekuci rychle a účelně, přičemž při tom mají dbát ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jejich postupem. V tomto článku se budeme zabývat povinností součinnosti třetích osob při vedení exekučního řízení a uvedeme ji do vztahu k novele exekučního řádu, jež byla přijata jako zákon č. 139/2015, a je účinná od 1. července 2015. ...celý článek

Úvod do mediace: ADR aneb mediace a ti druzí

Za dva roky fungování mediace v České republice se z tohoto alternativního způsobu řešení sporů stal fenomén, který v odborné právnické veřejnosti nechává klidným jen málokoho. Pro velké množství sporných stran se jedná o spásnou metodu přinášející rychlé a efektivní řešení, pro jiné představuje pouze ztrátu času. Jaká je pravda? Aby pro vás poodhalil tajemství jejího fungování, připravil Právní prostor ve spolupráci s předním českým mediátorem JUDr. Martinem Svatošem, Ph.D. seriál Úvod do mediace. ...celý článek

Nejčtenější články