Rozhovor: Roman Fiala - Legislativa se stala prostředkem politického boje

Legislativní zbabělost a legislativní drzost - dvě hraniční polohy negativního stavu, kdy se buď dělají zákony, které vůbec nejsou potřeba, nebo se dělají zákony, které vlastně nikdo nechce. "Legislativa se stala nikoli výsledkem politického působení, ale prostředkem politického boje," říká v rozhovoru nejen o stavu české legislativy místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala. ...celý článek

Jak se dnes snáší rozhodčí řízení s občanským soudním řádem (aneb několik úvah na věčné téma podpůrného použití o. s. ř. na řízení před rozhodci)

Jedno ustanovení o jediné větě v posledních letech „hýbe“ českou justicí a jeho výklad je předmětem řady soudních rozhodnutí. Jde o § 30 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“), které zní takto: „Nestanoví-li zákon jinak, užijí se na řízení před rozhodci přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.“ ...celý článek

Rozhovor: Pavla Fučíková - Může se stát, že exekutorské úřady přestanou své služby nabízet

Počet exekuovaných osob v posledních letech sice klesá, ale rapidně stoupá počet osob s multiexekucemi. Patová situace je dlouhodobě neudržitelná, po efektivních možnostech řešení začarovaného kruhu volají nejen sami dlužníci, ale také exekutoři. O názory na nedostatečné legislativní nástroje, exekutorskou krizi a zneužívání insolvenčního řízení se s námi podělila Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR. ...celý článek

Tisíc slov k medializaci MEDIACE aneb „REFLEXE a VÝZVY“ v Olomouci

Díky práci a péči přípravného týmu pod vedením PhDr. Lenky Holé, Ph.D., akreditované mediátorky a lektorky Asociace mediátorů ČR, a záštitě děkanky Právnické fakulty Olomoucké univerzity prof. JUDr. Milany Hrušákové, Csc., se již potřetí konala na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 21. a 22. listopadu mezinárodní vědecká konference MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy. ...celý článek

Výhody a nevýhody mediace obchodních sporů

Další díl seriálu Úvod do mediace se zaměří na výhody a nevýhody mediace coby nástroje pro řešení obchodních sporů. Je všeobecně uznávaným faktem, že obchodní styk (a dvojnásob ten mezinárodní) je především o akceptování rizika, nikoliv o jeho eliminaci. Na druhou stranu je však úkolem efektivního managementu jakákoliv nebezpečí vyplývající z nejrůznějších obchodních transakcí a dalších vztahů minimalizovat. Nemálo mu v tom může asistovat právě mediace. ...celý článek

Zákon č. 164/2015 Sb. – novela občanského soudního řádu a exekučního řádu

Tento článek pojednává o další novele zákonů upravujících činnost soudních exekutorů. Původní sněmovní tisk č. 181 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn jako zákon č. 164/2015 Sb. dne 1. července 2015 a přináší řadu změn, z nichž většina nabyla účinnosti dne 1. září 2015. ...celý článek

Doručování platebního rozkazu fikcí: efektivnější justice, nebo stroj na vytváření pohledávek?

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu občanského soudního řádu, která by znamenala malou revoluci v oblasti soudního rozhodování o bagatelních pohledávkách. Navrhuje totiž, aby bylo možno platební rozkaz na plnění nepřevyšující 10.000,- Kč považovat za doručený i tehdy, pokud si jej žalovaný fakticky nevyzvedne. ...celý článek

Nejčtenější články