Srovnání změn v civilním procesu v ČR a SR

V rámci svého příspěvku se budu věnovat rekodifikaci na Slovensku a musím hned na začátek říci, že nesouhlasím úplně s tvrzením, že na tom nejsou tak jako my. Je sice pravda, že nemají nový občanský zákoník, ale mají paragrafované znění nového občanského súdneho poriadku. Jsou na tom vlastně přesně opačně, než my. Přiznám se, že se těším, až se dostanu k pojednání o tom, kolik právních předpisů v oblasti civilního procesu se na Slovensku chystá. ...celý článek

Řízení o osvojení zletilého

Osvojení patří mezi instituty, jehož obsah nový civilní kodex a na něj navazující zákon o zvláštních řízeních soudních zásadním způsobem pozměnily. Cílem následujícího článku je kritické vyhodnocení té části normativní úpravy osvojení, která se týká osvojení zletilého. Článek se zaměřuje na procesní aspekty osvojení zletilého, které pokládám za problematické. ...celý článek

Praktické důsledky zastavení exekuce pro neplatnost rozhodčí doložky zejména z pohledu promlčení

Bulletin Advokacie online: Při výkonu advokátní praxe se lze v poslední době často setkat se situací, kdy dochází buď k zamítnutí návrhu na nařízení exekuce, nebo k zastavení probíhajícího exekučního řízení z důvodu tvrzené neplatnosti rozhodčí doložky pro vadu spočívající v nedostatečném určení rozhodce ad hoc, resp. způsobu jeho určení. ...celý článek

Rozhovor: Martin Svatoš - Dynamická doba žádá dynamická řešení

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je přední český mediátor a rozhodce. O mediacích, arbitrážích a vyjednávání přednáší na univerzitách v Itálii, Francii a Guadeloupe. V minulosti pracoval na Mezinárodní obchodní komoře v Paříži a na Camera Arbitrale v Miláně. Absolvoval právnickou fakultu pařížské Sorbonny a pražské Univerzity Karlovy, studoval také na Cornell Law School. Dnes působí jako mediátor a rozhodce, od října bude učit na Právnické fakultě UK v Praze. ...celý článek

Pět otázek pro Mgr. Davida Koncze

David Koncz je prezidentem Exekutorské komory České republiky od ledna letošního roku, profesi soudního exekutora vykonává v Chebu od prosince 2002. Ve vedení Exekutorské komory ČR je již od roku 2009, nejprve jako člen prezidia, od dubna 2012 coby viceprezident. Vyzkoušel si také advokacii. Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. ...celý článek

Zákon o zvláštních řízeních soudních a procesní úvahy de lege ferenda

Téma mého příspěvku na konferenci Právní prostor 2014 se mělo týkat zákona o zvláštních řízeních soudních, ke kterému vám však nemohu vysvětlit vůbec nic, neboť podle něj, zaplaťpánbůh, nesoudím. Soudím podle občanského soudního řádu, který je od nového roku poměrně zestručněn. ...celý článek

Nejčtenější články