Zamyšlení nad zákonnou koncentrací – aneb, není-li koncentrace v mysli, je v zákonu k ničemu

Zákonná koncentrace zavedená zásadně pro všechna sporná řízení s účinností od 1. 7. 2009 novelou č. 7/2009 Sb. (zejm. § 114c odst. 4, 118b odst. 1 o. s. ř.) měla kontradiktorní řízení upravené v současné době výlučně občanským soudním řádem doslova převrátit naruby. ...celý článek

Věcná příslušnost u sporů mezi společenství vlastníků a  jejich členy.

Společenství vlastníků jednotek (dále také „SVJ“), tento zvláštní subjekt, který je právnickou osobou vzniknuvší ze zákona, je specifický v mnoha směrech. Tato právnická osoba nese určité úskalí toho, že subjekty, které se na ní podílejí, neměly ve většině případů na vybranou. ...celý článek

Nová úprava rozvodového řízení účinná od 1. 1. 2014

Hmotně právní úprava zániku manželství rozvodem 1) nepatří po právní stránce mezi ty nejzajímavější pasáže nového občanského zákoníku. Přesto je "odsouzena" k zájmu médií a veřejnosti, což plyne jednoduše ze statisticky doloženého faktu, že se každý druhý ženatý občan rozvedl, rozvádí nebo jednou rozvede (když už se tedy vůbec ožení či vdá). ...celý článek

Nejoblíbenější články