Rekodifikace | Mgr. Jana Doušová | 02.12.2014 Také v kategorii:
Občanské právo

Komentář k NOZ: § 49 - Zastoupení členem domácnosti Zdroj: Fotolia

Komentář k NOZ: § 49 - Zastoupení členem domácnosti

(1) Brání-li duševní porucha zletilému, který nemá jiného zástupce, samostatně právně jednat, může ho zastupovat jeho potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky.

Mgr. Jana Doušová

Mgr. Jana Doušová

právník

Mgr. Jana Doušová

právník

(2) Zástupce dá zastoupenému na vědomí, že ho bude zastupovat, a srozumitelně mu vysvětlí povahu a následky zastoupení. Odmítne-li to člověk, který má být zastoupen, zastoupení nevznikne; k odmítnutí postačí schopnost projevit přání.

Komentář

Ustanovení § 49 NOZ upravuje poslední ze tří podpůrných opatření při narušení zletilého právně jednat zavedených do našeho právního řádu od 1. 1. 2014. Konkrétně se jedná o zastoupení členem domácnosti v případech, kdy zletilému brání duševní porucha samostatně právně jednat. Předpokladem pro vznik zastoupení musí tedy být přítomnost duševní poruchy, která nedosahuje stupně pro omezení svéprávnosti, neexistence jiného zástupce či opatrovníka a ochota některého z členů domácnosti se zastoupení ujmout. Za člena domácnosti zákon považuje potomka, předka, sourozence, manžela nebo partnera osoby zastoupené a dále i osoby, které se zastoupeným žili ve společné domácnosti před vznikem zastoupení alespoň po dobu 3 let. Zákon u první skupiny osob nestanovuje explicitně podmínku vedené společné domácnosti, což odpovídá životním situacím, kdy například děti a jejich rodiče již nežijí v jedné domácnosti. Aby zastoupení mohlo vzniknout, je nutné schválení soudu, který musí zjistit názor zastoupeného. Jednotlivé povinnosti zástupce stanovuje § 51 zákona. Mezi ně patří chránit zájmy zastoupeného a naplňovat práva a přání zastoupeného tak, aby například i způsob vedení života zastoupeného odpovídal jeho představám a přáním.

 

Právní stav komentáře k 1.1.2014


Související předpisy
 • důvodová zpráva k NOZ
 • LZPS
 • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
 • zákon o zvláštních řízeních soudních
 • Občanský soudní řád
Související pojmy
 • svéprávnost, omezení svéprávnosti
Související ustanovení
 • § 15 a násl., § 46 a násl., § 55 a násl. NOZ
 • §1453 a násl., § 3032, 3033, 3034 NOZ
 • § 2, 31 a 33 ZŘS
Právní stav komentáře do 31.12.2013
 • Související předpisy: LZPS, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, Občanský soudní řád
 • Související pojmy: způsobilost k právním úkonům, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • Související ustanovení: §186 a násl. OSŘ, § 8 a násl. OZ
Z literatury
 • NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník: s komentářem: zákon č. 89/2012 Sb.: 1. obecná část (§ 1 až § 654), 2. rodinné právo (§ 655 až § 975), 3. absolutní majetková práva (§ 976 až § 1720). Český Těšín: Poradce, 2012, 320 s. ISBN 978-807-3653-361.
 • Tégl, P, Melzer, F. Občanský zákoník Velký komentář § 1 – 117, Svazek I. Obecná ustanovení, Leges, 2013

 

rekodifikace zastoupení

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotil 1 čtenář

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články