Komentář k OZ: § 67 - Jednání o záležitostech nezvěstného

Člověk jako účastník řady právních vztahů musí denně činit spousty právních jednání. I přestože se člověk stane nezvěstným a není možné zjistit jeho vůli, je nutné v některých oblastech života, tj. v řadě právních jednání, pokračovat i bez nepřítomného člověka za předpokladu ochrany jeho práv a řádné správy jeho majetku. ...celý článek

Jak správně uzavírat smlouvy - I.

Dnes si povíme něco o tom, jak správně uzavírat smlouvy. Každý zkušený právník Vám řekne, že ideální smlouva neexistuje. Sám jsem zažil spory ze smluv, které měly i sedmdesát stran, popisovaly vše do nejmenšího detailu a na prvních jednadvaceti stranách byly uvedeny definice všemožných pojmů, včetně těch chronicky známých. Ve výsledku smlouva obsahovala velké množství obsolentních ustanovení, zabírajících neuvěřitelné množství stránek. ...celý článek

Smlouvy uzavřené v rozporu s dobrými mravy

Smlouvy jsou naším denním chlebem, uzavíráme je každý den. Každé ráno, když vstupujeme do tramvaje nebo metra uzavíráme smlouvu o přepravě, později si v pekárně kupujeme snídani a uzavíráme smlouvu kupní a nakonec, když si po práci jdeme zacvičit, zaplavat, zahrát tenis, anebo squash neděláme nic jiného, než že uzavíráme smlouvu (nájemní / inominátní). Ovšem i smlouvy v moderním světě práva mají svoje limity. ...celý článek

Rozhovor: doc. Michaela Zuklínová – Nejvyšší soud měl s rekodifikací obtíž od samého počátku

"Nejvyšší soud měl s rekodifikací jistou obtíž od samého počátku. Mé někdejší obavy se, mírně řečeno, naplňují, když vidím, jak judikatura pokračuje v dávno zajetých usech, i když se právní stav zcela zásadně změnil," říká docentka Michaela Zuklínová, spoluautorka občanského zákoníku. ...celý článek

Relativní neúčinnost - II.

Docentka JUDr. Michaela Zuklínová, CSc., se v sérii příspěvků zabývá účinnou právní úpravou právního jednání, zakotvenou v ustanoveních § 545 až 599 zákona č. 89/2012 Sb., o. z. V minulém příspěvku jsme se s paní docentkou podívali na obecný úvod k relativní neúčinnosti, dnes následuje komentář k jednotlivým skutkovým podstatám, kdy lze uplatnit odpůrčí žalobu. ...celý článek

Rozhovor: Pavel Široký - Nová civilní legislativa umožňuje společné jednání prokuristy se statutárním orgánem

Problematika společného jednání statutárního orgánu a prokuristy byla do konce roku 2013 uzavřenou kapitolou obchodního práva. Situace se ale s účinností nové civilní legislativy změnila. JUDr. Pavel Široký, partner advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners, vysvětluje, v čem změna spočívá a jaké výhody může podnikatelům přinést. ...celý článek

Relativní neúčinnost - I.

Docentka JUDr. Michaela Zuklínová, CSc., se v sérii příspěvků zabývá účinnou právní úpravou právního jednání, zakotvenou v ustanoveních § 545 až 599 zákona č. 89/2012 Sb., o. z. V dnešním příspěvku se s paní docentkou podíváme na obecný úvod k relativní neúčinnosti, v příštích dnech bude následovat komentář k jednotlivým ustanovením. ...celý článek

Nejoblíbenější články