Podmínka a doložení času

Docentka JUDr. Michaela Zuklínová, CSc., se v sérii příspěvků zabývá účinnou právní úpravou právního jednání, zakotvenou v ustanoveních § 545 až 599 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dnes se podíváme na vznik, změnu a zánik práv s vazbou na splnění podmínky, resp. na doložení času. ...celý článek

Plná moc – jak ji správně vyhotovit?

Plná moc je v rámci života obchodních společností, ale nejen jich, vcelku běžnou záležitostí, pokud jedna osoba často nemůže být na dvou místech zároveň, a tak určitým jednáním pověří osobu jinou. I přesto, že plné moci jsou vnímány jako bezproblémová a standardní součást vyřizování každodenních záležitostí, staly se s přijetím nového občanského zákoníku jedním z nejčastěji a nejvášnivěji diskutovaných témat. Jak se problém plných mocí podařilo za rok a půl od účinnosti NOZ stabilizovat? ...celý článek

Nejoblíbenější články