Praktické aspekty připravované novely daňových trestných činů

Koncem minulého roku prošel téměř bez povšimnutí připomínkovým řízením vládní návrh zákona, kterým se mění mimo jiné i trestní zákoník v oblasti hospodářských trestných činů. Novela by měla zásadním způsobem modifikovat zejména trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. ...celý článek

Státní zastupitelství a jeho reforma – panelová diskuse

Dne 10. března 2015 pořádal Spolek českých právníků Všehrd na Právnické fakultě Univerzity Karlovy panelovou diskuzi na aktuální téma reformy státního zastupitelství. Pozvání do debaty přijali ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier, vrchní státní zástupce Ivo Ištván, bývalý státní zástupce a spoluautor zákona o státním zastupitelství Stanislav Mečl a člen prezídia Unie obhájců ČR Václav Vlk. ...celý článek

Trestní právo | redakce | 20.03.2015

Právo o páté: Marek Fryšták - Trestní právo na prahu jednadvacátého století

Hostem pořadu Právo o páté byl docent JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. z Katedry trestního práva Masarykovy univerzity v Brně. Zažívá trestní právo několik let po začátku nového milénia nějaký zásadní vývojový milník? Jak se dívá na dohodu o vině a trestu, institut korunního svědka nebo trest smrti? ...celý článek

Může nemocnice vraždit?

Rozsah kriminalizace jednání právnických osob je v České republice diskutovaným tématem již od počátku legislativního procesu. Nálady odborné veřejnosti jednoznačně reflektují skutečnost, že výčet trestných činů, kterých se může právnická dopustit, není úplně postačující a že trestně postižitelná by měla být i některá další jednání právnických osob.[1] ...celý článek

O zlém lichváři a statečném princi Státu

Jak známo, ve středověku byla lichva křesťany považována za jeden z nejtěžších hříchů, jako taková jim byla zapovězena a naopak představovala jednu z mála činností, kterou mohli vykonávat židé. Mnohý z nás má jistě již z dětské literatury v paměti obrázek škaredého, shrbeného lichváře, který měl nejen svou vizáží daleko k poctivému obchodníkovi. ...celý článek

Státní zastupitelství III. - Česká republika

Poslední díl článku, který je tentokrát zaměřen na české ústavní zakotvení a otázku, kam státní zastupitelství z pohledu dělby moci zařadit - jde o součást moci výkonné, nebo snad o čtvrtou, nezávislou moc ve státě? A jaký vztah k tomu má odpovědnost a nezávislost? ...celý článek

Nejčtenější články