Trestní právo | redakce | 20.03.2015

Právo o páté: Marek Fryšták - Trestní právo na prahu jednadvacátého století

Hostem pořadu Právo o páté byl docent JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. z Katedry trestního práva Masarykovy univerzity v Brně. Zažívá trestní právo několik let po začátku nového milénia nějaký zásadní vývojový milník? Jak se dívá na dohodu o vině a trestu, institut korunního svědka nebo trest smrti? ...celý článek

Může nemocnice vraždit?

Rozsah kriminalizace jednání právnických osob je v České republice diskutovaným tématem již od počátku legislativního procesu. Nálady odborné veřejnosti jednoznačně reflektují skutečnost, že výčet trestných činů, kterých se může právnická dopustit, není úplně postačující a že trestně postižitelná by měla být i některá další jednání právnických osob.[1] ...celý článek

O zlém lichváři a statečném princi Státu

Jak známo, ve středověku byla lichva křesťany považována za jeden z nejtěžších hříchů, jako taková jim byla zapovězena a naopak představovala jednu z mála činností, kterou mohli vykonávat židé. Mnohý z nás má jistě již z dětské literatury v paměti obrázek škaredého, shrbeného lichváře, který měl nejen svou vizáží daleko k poctivému obchodníkovi. ...celý článek

Státní zastupitelství III. - Česká republika

Poslední díl článku, který je tentokrát zaměřen na české ústavní zakotvení a otázku, kam státní zastupitelství z pohledu dělby moci zařadit - jde o součást moci výkonné, nebo snad o čtvrtou, nezávislou moc ve státě? A jaký vztah k tomu má odpovědnost a nezávislost? ...celý článek

Při zjišťování dat ze sociálních sítí se nelze bez dalšího odvolávat na jejich veřejnou povahu

Dne 30. října Ústavní soud svým nálezem sp. zn. III. ÚS 3844/13 zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 9 a usnesení Obvodního ředitelství policie Praha III, čímž vyhověl stížnosti stěžovatele, který byl danými usneseními poškozen na ústavně zaručených právech, zejména na právu ochrany soukromí. ...celý článek

Nejčtenější články