Státní zastupitelství I. - Úvod

Od přeměny prokuratury ve státní zastupitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se vede diskuze, zda je výsledný model správný, jaké mají být vztahy mezi jednotlivými stupni uvnitř státního zastupitelství a jaké vztahy mezi státním zastupitelstvím navenek k jiným vrcholným státním orgánům. Zastánce každého modelu si může najít zahraniční vzor, jelikož způsoby fungování státního zastupitelství v evropských zemích jsou různorodé. ...celý článek

Rozhovor: Projekt elektronického monitoringu na Slovensku

Slovenská veřejnost kladně přijímá fakt, že pachatelům méně závažných trestných činů stát nebude „platit pobyt“ ve vězení, říká k projektu elektronického systému monitoringu osob, který na Slovensku začne fungovat v pilotním provozu už v příštím roce, vedoucí služebního úřadu Ministerstva spravedlnosti SR a předsedkyně řídícího výboru projektu Ľubomíra Vrobelová. ...celý článek

Trestní právo | Pavel Kohút | 30.12.2014

Rozdíl mezi trestným činem vraždy a zabitím

Vražda nebo zabití? Na první pohled se hranice mezi těmito dvěma trestnými činy může zdát jasnou, zejména díky znění trestního zákoníku,[1] dle kterého je za vraždu považováno „úmyslné usmrcení“, kdežto zabitím je myšleno „úmyslné usmrcení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného“. ...celý článek

Uložila se otázka dekriminalizace pomluvy k zimnímu spánku?

V současné době se zdá, že odstranění trestného činu pomluvy z trestního zákoníku není v centru pozornosti českých zákonodárců a případná změna situace je zatím v nedohlednu. Přesným opakem je však tato problematika na mezinárodní úrovni, kde mezinárodní organizace již řadu let apelují na dekriminalizaci této skutkové podstaty. ...celý článek

Trestní právo | Pavel Kohút | 18.12.2014

Nedovolené překročení státní hranice v době Schengenského prostoru

Dne 20. listopadu 2014 informovala některá internetová média[1] o mezinárodně koordinované policejní akci, při které útvary Policie České republiky zadržely celkem 5 osob vietnamské národnosti kvůli důvodnému podezření ze spáchání závažných trestných činů na úseku ochrany veřejného pořádku. ...celý článek

Rozhovor: Rok 2014 je rokem projektů Probační a mediační služby

„Probační a mediační služba odvádí velký kus práce. Je to instituce, kde pracují velmi zkušení profesionálové s dlouholetými zkušenostmi. Málokdo ale ví, že dokázali během několika málo let vytvořit nevětší poradenskou síť pro oběti trestných činů v České republice,“ říká v rozhovoru ředitelka Probační a mediační služby (PMS) Jitka Čádová. ...celý článek

Rozhovor - Mgr. Jan Rozum: Do života zločinců se nezapojujeme

"Do života zločinců se nezapojujeme", říká Mgr. Jan Rozum, tajemník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Tato výzkumná organizace zejména zkoumá projevy a příčiny kriminality a s ní spojené sociálně patologické jevy a prognózuje jejich vývoj. Zabývá se otázkami trestní a bezpečnostní politiky a kontroly zločinnosti jak z hlediska trestní represe, tak i prevence. ...celý článek

Trestní právo | Eva Novotná | 11.12.2014

Komentář: NS zrušil rozsudek nad školákem, který se popral ve třídě

Nejvyšší soud zrušil rozsudek Okresního soudu v Olomouci, který uložil žákovi 9. třídy základní školy podmíněný trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců. Žák se dle něj dopustil trestného činu ublížení na zdraví dle § 146 odst. 1 a výtržnictví dle § 358 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen TrZ), ve formě pokusu dle § 21 odst. 1 TrZ. ...celý článek

Nejoblíbenější články