Komentář: Obžaloba se odvolala v kauze vydání Hitlerových projevů

Druhá světová válka nepřestává ani po více jak 60 letech vzbuzovat emoce. Jednalo se o válečný konflikt, do kterého byla zapojena většina států světa a jehož tragický průběh měl globální dopady, z nichž některé ovlivňují jednání států dodnes. Připomínáme si to v mnoha televizních či rádiových pořadech, v dokumentech, publicistických pořadech a v neposlední řadě v mnoha filmových zpracováních. ...celý článek

Pochybení vazebního soudu podruhé

Článek pod názvem „Komentář: Pochybení vazebního soudu“ publikovali na tomto serveru dne 10. října Pavel Kohút a Mgr. Michal Sýkora z AK Gřivna. Povšimli si totiž mediálně přetřásaného rozhodnutí stížnostního senátu Městského soudu v Praze, který při přezkumu napadeného usnesení o vzetí do vazby propustil na svobodu obviněného, stíhaného pro trestný čin vraždy. ...celý článek

Místo státního zastupitelství v systému dělby moci - II. část

James Madison se na jednom místě v Listech Federalistů zeptal: „K jakému vhodnému opatření se tedy nakonec uchýlíme, abychom v praxi zachovali dělbu moci mezi jednotlivé složky, jak ji určuje Ústava?“[1] a vzápětí odpověděl: „Problém musí být odstraněn takovým vnitřním uspořádáním vlády, v němž by se jednotlivé složky navzájem udržovaly v patřičných mezích prostřednictvím vzájemných vztahů.“[2] ...celý článek

K aktuální problematice možného zabavování motorových vozidel pachatelů

Po nedávném vystoupení současného ministra vnitra Milana Chovance propagujícího možnost zabavování motorových vozidel pachatelům přestupků nebo trestných činů a vyzývající k takovému postupu orgány policie i justice, včetně případných legislativních změn vyhovujících takovému názoru, vznikla na uvedené téma nejen v odborných kruzích rozsáhlá polemika. ...celý článek

Místo státního zastupitelství v systému dělby moci - I.část

Nikoho nepřekvapí, že to byl právě rok 1989, který postavil naši soustavu orgánů veřejné žaloby před nutnost provedení mnoha změn, přičemž položil zejména otázku po jejím novém postavení v rámci čerstvě se formujícího právního státu. Leckdo by však již mohl být udiven, že ani více než dvacet let nestačilo k tomu, aby byly všechny problémy, které z výše uvedené situace vyplynuly, vyřešeny. ...celý článek

Trestní právo | Pavel Kohút | 05.11.2014

Komentář: Berdychův gang - Podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody

Kauza tzv. Berdychova gangu je širší veřejnosti známa v reakci na enormní zájem médií v době jejího soudního projednávání v letech 2005 a 2006. Tuto kauzu navíc dále zpopularizovala jak literatura žánru investigativní žurnalistiky[1], tak i televize, kde se stala předlohou televizního seriálu.[2] ...celý článek

Rozhovor: Úkolem mezinárodní justiční spolupráce je zejména dovést pachatele k trestní odpovědnosti

„Naší ambicí je dokončit sjednávání smlouvy o vydávání s Kanadou a Austrálií,“ říká mimo jiné v rozhovoru o činnosti Mezinárodního odboru trestního Ministerstva spravedlnosti jeho ředitelka Gabriela Bláhová. Přečtěte si, čím se její tým zabývá a co za výzvy ho čeká v nejbližší budoucnosti. ...celý článek

Nejčtenější články