Kdo tvoří Judikaturu Ústavního soudu?

Ústavnímu soudu a jeho rozhodnutím se oproti jiným právním institucím dostává poměrně značné veřejné pozornosti. Stojí však za povšimnutí, že tato pozornost je velmi nerovnoměrně rozložena mezi rozhodnutí jednotlivých soudců zpravodajů. Tato disproporce může na úkor jejich kolegů posílit vliv některých soudců na veřejný obraz Ústavního soudu, ale i na judikaturu obecných soudů či odbornou diskuzi. ...celý článek

Právo na informace jako základní lidské právo

Při analýze otázky práva na informace u institucí EU je potřeba si vyjasnit fundamentální teoreticko-právní otázku, jestli lze toto právo považovat za základní lidské právo uplatnitelné mj. i v právu mezinárodním. V současnosti EU lavíruje mezi supranacionálním přístupem a pohledem intergovernmentálním, který se projevuje aplikací pravidel světa diplomacie (tj. mezinárodního práva). Existuje v případě unijních institucí prostor pro plnohodnotný přístup k informacím, tak jak jsme zvyklí z většiny členských zemí? ...celý článek

Ostych před důstojností jako právním pojmem aneb kdy se soudce bez důstojnosti neobejde?

Článek je přepisem ústního vystoupení na konferenci o lidské důstojnosti. Poukazuje na to, že v politickém a společenském diskursu je hodnota lidské důstojnosti jedním z důležitých justifikačních argumentů, odůvodňujících důležitost ochrany lidských práv. Dále se zabývá na případě konkrétní soudkyně – autorky článku, jak ve své judikatuře s tímto pojmem pracuje a proč. Závěrem jsou shrnuty základní oblasti, v nichž se český ústavní soudce bez argumentace důstojností neobejde. ...celý článek

Kapitola z trestání pracovníků koncernu Baťa po druhé světové válce

Příspěvek se stručně zabývá případem A. F., který byl v roce 1951 zadržen Státní bezpečností, následně za nevysvětlených okolností v uherskohradišťské věznici zemřel a jehož rehabilitace se od roku 2013 domáhá jeho syn. Předchozí rozhodnutí obecných soudů, které vyslovily neúčast otce stěžovatele na soudní rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb., pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny zrušil nálezem 20. října 2015 Ústavní soud v řízení vedeném pod sp. zn. III. ÚS 2887/14. ...celý článek

Existuje právo na spravedlnost?

Co je to spravedlnost? Existuje právo na spravedlnost? A kým nebo čím je garantováno? Prof. Jiří Přibáň se ve své přednášce v rámci vzpomínkové akce Rosa Parks Memorial Lecture pokusil téměř o nemožné, totiž vystihnout podstatu a definovat pojem spravedlnost a právo na spravedlnost, a to nejen ve světle právního prostředí, ale i čistě lidského vnímání. ...celý článek

Ústavní soud ke smyslu advokátního zastoupení, změně právního názoru a výkladu zákona

Plénum Ústavního soudu přijalo stanovisko, které nově umožňuje advokátům, aby v řízení před Ústavním soudem vystupovali bez zastoupení dalším advokátem a odchyluje se tak od dosavadního právního názoru Ústavního soudu. Uvedené stanovisko však pro řadu přesahů stojí za pozornost širší veřejnosti než jen advokátů, neboť má význam i pro diskuzi o tématech jako role advokáta obecně, práce s judikaturou a interpretace práva. ...celý článek

Svoboda slova v České republice trpí, míní analytikové práva

Miroslav Kalousek se pře s Andrejem Babišem o výroky k povolení sázení na internetu, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák podává na šéfa hnutí ANO žalobu za hodnocení, ve kterém ho A. Babiš přirovnal k Davidu Rathovi. „Svoboda slova mezi politiky dostává v ČR na frak, a to pod rouškou ochrany osobnosti,“ říká Petra Gříbková ze společnosti Atlas Consulting, která se zabývá právními informačními systémy. ...celý článek

Rozhovor: Jaromír Jirsa – Ústavní soud není jednobarevný

V blízkých dnech zřejmě opustí soudce a místopředseda Městského soudu v Praze JUDr. Jaromír Jirsa své současné působiště, aby se stal novým soudcem Ústavního soudu. Jeho jmenování posvětil Senát svým souhlasem minulý týden. Vzápětí poté, co Jaromír Jirsa složí slib ústavního soudce, bude brněnský soud ochrany ústavnosti opět ve své kompletní patnáctičlenné sestavě. Nejen o jeho budoucím působení na Ústavním soudě se dočtete v dnešním rozhovoru. ...celý článek

Nejoblíbenější články