Soudní judikatura a dotváření či přetváření práva? Příklady z aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím Zdroj: redakce

Soudní judikatura a dotváření či přetváření práva? Příklady z aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím

Nedávno jsme oslavili 20 let existence zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „InfZ“), byl totiž přijat 11. května 1999. Je ale stále aktuálním a vděčným tématem pro rozbor soudní judikatury a zamyšlení se nad svými ústavněprávními základy. Jde také o zajímavé téma z pohledu hranic soudcovského dotváření a přetváření práva.

Diskuze k článku 1 komentářů

  • Pro účast v diskuzi se musíte přihlásit/zaregistrovat do systému
Eva Braunová | 30.05.2019 23:42
Poznámka poskytování informací ze správních spisů účastníkům řízení

Problém zpravidla nespočívá v tom, že by chtěl být účastník řízení vybaven nějakými privilegii. Problematické je dovození ekvivalence poskytnutí (samozřejmě anonymizovaných) informací ze spisu s neomezeným nahlížením do spisu a z tohoto důvodu následné zamítnutí aplikace InfZ, kterou se účastník řízení snaží částečně vyřešit nekomplexnost (sic!) úpravy nahlížení do spisu nebo chybnou aplikací zák. 300/2008 Sb., takže ve výsledku nelze nahlížet či poskytnout omezené informace ze spisu distančním způsobem. To je v dnešní době zcela určitě anachronismus.

Nejčtenější články