Přiznání vynucené násilím

Stěžovatelem je Oleg Ryabtsev, ruský občan, který se narodil v roce 1967 a žije ve městě Perm a jeho stížnost se týká namítaného špatného zacházení ze strany orgánů činných v trestním řízení během zatčení stěžovatele v roce 2004.

Komentář k Rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ryabtsev proti Rusku ...celý článek

Svědecká výpověď usvědčila svědka z vraždy

Stěžovatel je ukrajinský občan, který se narodil v roce 1961 a v současnosti je ve výkonu doživotního trestu odnětí svobody. 21. dubna 2005 byl předvolán na policejní stanici, aby byl jako svědek vyslýchán ve věci vyšetřování dvojnásobné vraždy, která se stala večer 20. dubna 2005, kdy byly zavražděni sousedé stěžovatele žijící o jedno patro nad stěžovatelem ve stejném bytovém domě.
Komentář k rozhodnutí Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Bandaletov proti Ukrajině ...celý článek

Vliv změny výkladu judikatury na prominutí trestu

Stěžovatelkou je Inés Del Rio Prada, španělská občanka, která se narodila v roce 1958 a v současnosti je ve výkonu trestu ve vězení v Galicii.
Komentář k rozhodnutí Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Del Rio Prada proti Španělsku ...celý článek

Konec "pomazánkového másla"

Vzhledem k tomu, že pomazánkové máslo nemá obsah mléčného tuku nejméně 80 % a obsah vody nejvýše 16 %, nemůže být uváděno na trh pod obchodním označením obsahujícím v češtině slovo "máslo".
Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. října 2012. Evropská komise proti České republice. ...celý článek

Rozdílně stanovený důchodový věk po přistoupení státu do EU

Článek 3 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky...
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie - Anneliese Kuso (C-614/11) ...celý článek

Nejoblíbenější články