Věřitelova tolerance prodlení dlužníka a změna splatnosti závazku

Věřitelovo tolerování protiprávního stavu nezaplacení splatného závazku dlužníkem nepředstavuje bez dalšího dohodu o změně splatnosti původního závazku.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 11. 2013, čj. 6 Cmo 452/2012-201 ...celý článek

Daň z přidané hodnoty jako součást ceny díla

Předkládané rozhodnutí Nejvyššího soudu neprosazuje novátorské řešení předmětné otázky. Jde však o velmi přehledně uspořádaný rozsudek, který by mohl v jistém smyslu sloužit jako "opakovací cvičebnice" ve vztahu k problematice daně z přidané hodnoty.
Komentář k rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3039/2011 ...celý článek

Procesní nástupnictví a přistoupení účastníka

Navrhne-li žalobce, aby podle ustanovení § 107a odst. 1 o. s. ř. nabyvatel práva vstoupil do řízení na místo původního držitele práva, soud ve vztahu k jím označené právní skutečnosti zkoumá, zda jde vůbec o právní skutečnost...
Komentář k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze - Usnesení ze dne 18. 12. 2013, č.j. 3 Cmo 316/2013-153 ...celý článek

Smluvní úroky z prodlení. Nepřiměřená výše úroků. Poctivý obchodní styk

Hmotně právní předpis upravující soukromé právo, bez ohledu na to, zda se jedná o starý nebo nový občanský zákoník či obchodní zákoník, nozvždy obsahuje "zmírňující" ujednání zakazující nemravné (nepoctivé) jednání, ať již jde o vztahy mezi podnikateli nebo občany.
Komentář k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze - Rozsudek ze dne 16. 10. 2013, č.j. 2 Cmo 402/2012-141 ...celý článek

Nejoblíbenější články