Trestní odpovědnost tzv. "bílého koně"

Spolupůsobení toho, kdo svou totožnost a své jméno propůjčí k převzetí práv a povinností, které ve skutečnosti nechce autenticky vykonávat, resp. je vědomě vykonává v roli dobrovolné loutky, je trestné, pokud dojde k poruchovému jednání, jež naplňuje skutkovou podstatu nějakého majetkového či hospodářského trestného činu.
Komentář k Usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 6. května 2015, sp.zn. 5 To 159/2015 ...celý článek

Informovaný spotřebitel a průměrný spotřebitel

Ve sporu o nároku vyplývajícího z ochrany práv vlastníka průmyslových vzorů a z ochrany proti nekalé soutěži je otázka informovaného uživatele otázkou právní a nikoli odborně-skutkovou, proto ji nepřísluší hodnotit a posuzovat znalci.
Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 5. 2015, č.j. Cmo 112/2014-446 ...celý článek

Nekalá soutěž

Soudy v komentované kauze řešily, zda je jednání subjektu (žalovaného), který se zabývá (mj.) renovacemi historických vozidel a který uváděl mezi svými referencemi na internetu žalobcův automobil Tatra T700-II jako vozidlo, které renovoval (ačkoli to nebyla podle žalobce pravda), je za hranicí dobrých mravů hospodářské soutěže.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21.4.2015, sp.zn. 3 Cmo 340/2014 ...celý článek

Nejoblíbenější články