Nekalá soutěž

Soudy v komentované kauze řešily, zda je jednání subjektu (žalovaného), který se zabývá (mj.) renovacemi historických vozidel a který uváděl mezi svými referencemi na internetu žalobcův automobil Tatra T700-II jako vozidlo, které renovoval (ačkoli to nebyla podle žalobce pravda), je za hranicí dobrých mravů hospodářské soutěže.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21.4.2015, sp.zn. 3 Cmo 340/2014 ...celý článek

Náhrada nákladů řízení při částečném úspěchu, závisí-li výše nároku na úvaze soudu

I přesto, že soud vyhoví žalobnímu návrhu na zaplacení přiměřeného zadostiučinění za zásah do práva k ochranné známce jen částečně, je třeba žalobce považovat z hlediska nároku na náhradu nákladů za zcela úspěšného.
Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 3. 2015, č.j. 3 Cmo 324/2014-78 ...celý článek

Nejčtenější články