Nekalá soutěž

Soudy v komentované kauze řešily, zda je jednání subjektu (žalovaného), který se zabývá (mj.) renovacemi historických vozidel a který uváděl mezi svými referencemi na internetu žalobcův automobil Tatra T700-II jako vozidlo, které renovoval (ačkoli to nebyla podle žalobce pravda), je za hranicí dobrých mravů hospodářské soutěže.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21.4.2015, sp.zn. 3 Cmo 340/2014 ...celý článek

Nutná obrana výtržníků

Nejsou dány podmínky nutné obrany jako okolnosti vylučující protiprávnost, pokud je obžalovaný atakován poškozeným pouze pro výtržnické jednání své a svých přátel, kteří pak spolu s obžalovaným poškozeného fyzicky napadli.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2014, sp. zn. 67 Tmo 32/2014 ...celý článek

Nejčtenější články