Újma na zdraví způsobená faulem při fotbale

Fotbal je dynamická hra, při níž dochází ke vzájemnému kontaktu hráčů a následkem toho i ke zvýšenému riziku jejich zranění. Každý, kdo se takového sportu účastní, si musí být tohoto rizika vědom a určitou, v daném druhu sportu obvyklou míru rizika tedy vědomě akceptuje...
Komentář k rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 25 Cdo 493/2015 ...celý článek

Nejoblíbenější články