Nekalá soutěž

Soudy v komentované kauze řešily, zda je jednání subjektu (žalovaného), který se zabývá (mj.) renovacemi historických vozidel a který uváděl mezi svými referencemi na internetu žalobcův automobil Tatra T700-II jako vozidlo, které renovoval (ačkoli to nebyla podle žalobce pravda), je za hranicí dobrých mravů hospodářské soutěže.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21.4.2015, sp.zn. 3 Cmo 340/2014 ...celý článek

Stanovení výše škody u nekalé soutěže

Jestliže nalézací soud na základě hodnocení provedených důkazů má za prokázané, že jednáním obžalovaného vznikla ostatním soutěžitelům újma ve větším rozsahu, potom je nezbytné, aby tento zákonný znak soud konkrétně dovodil z provedených důkazů a náležitě ho ve výroku i v odůvodnění rozsudku specifikoval.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. 12 To 13/2013 ...celý článek

Nejčtenější články