Převod majetku společnosti na společníka. Absolutní a relativní neplatnost právního úkonu.

Byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. sjednána tržní (v daném místě a čase obvyklá) cena, popř. cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že tato cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem.
Komentář k rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR - Rozsudek ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 ...celý článek

Nejoblíbenější články