Retroaktivita v exekučním řízení

Ústavní soud nálezem sp. zn. Pl. ÚS 1/14 zrušil přechodné ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., podle kterého se exekuční příkaz vydaný po 1. 1. 2013 v řízeních zahájených před tímto datem řídí exekučním řádem ve znění účinném po 1. 1. 2013. To mj. umožňuje v exekučních řízeních zahájených před 1. 1. 2013 postih výlučného majetku manžela povinného, je-li vymáhán závazek, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. ...celý článek

Vliv změny výkladu judikatury na prominutí trestu

Stěžovatelkou je Inés Del Rio Prada, španělská občanka, která se narodila v roce 1958 a v současnosti je ve výkonu trestu ve vězení v Galicii.
Komentář k rozhodnutí Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Del Rio Prada proti Španělsku ...celý článek

Nejčtenější články