Rozdílně stanovený důchodový věk po přistoupení státu do EU

Článek 3 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky...
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie - Anneliese Kuso (C-614/11) ...celý článek

Nejoblíbenější články