Určení lhůty k provedení procesního úkonu soudem

Hledání přiměřenosti právní regulace je jedním z hlavních úkolů moderního demokratického právního státu, byť je tento pojem (a jeho klíčový obsah) v tuzemské legislativě a literatuře zatím nedoceňován a většinou opomíjen.
Komentář k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - Usnesení ze dne 2. 9. 2013, čj. Aprk 51/2013-59 ...celý článek

Procesní nástupnictví a přistoupení účastníka

Navrhne-li žalobce, aby podle ustanovení § 107a odst. 1 o. s. ř. nabyvatel práva vstoupil do řízení na místo původního držitele práva, soud ve vztahu k jím označené právní skutečnosti zkoumá, zda jde vůbec o právní skutečnost...
Komentář k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze - Usnesení ze dne 18. 12. 2013, č.j. 3 Cmo 316/2013-153 ...celý článek

Nejoblíbenější články