Správní právo | Mgr. Martin Eliášek | 27.12.2016 Také v kategorii:
Občanské právo

Omezení veřejné přístupnosti závorou

Omezení veřejné přístupnosti závorou

Instalací závory a jejím sklopením na již existující veřejně přístupné účelové komunikace nelze legálně přístup veřejnosti na danou komunikaci omezit.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

V dané věci dotyčný nabyl pozemek jako součást podniku a ihned po jeho nabytí se aktivně bránil veřejnému užívání komunikace, která jako jediná vedla ke garážím zaměstnanců (bývalého) národního podniku. Jeho záměrem bylo omezit užívání veřejnosti a umožnit pouze přístup ke garážím jejich vlastníkům (a to za poplatek). Jelikož však jeho právní předchůdci proti veřejnému užívání komunikace nijak nevystupovali, nebylo mu to nic platné. Ani instalace závory nemohla změnit režim předmětné komunikace. 

Naopak neoprávněné umístění pevné překážky, například právě v podobě závory, na veřejně přístupnou účelovou komunikaci může představovat přestupek podle § 42a odst. 1 písm. l) zákona o pozemních komunikacích či jiný správní delikt podle § 42b odst. 1 písm. l) téhož zákona.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

veřejně přístupná komunikace

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze