Správní právo | Mgr. Martin Eliášek | 15.08.2018 Také v kategorii:
Občanské právo

Přirozený zánik veřejně přístupné účelové komunikace

Na rozdíl od ostatních kategorií pozemních komunikací, pro účelové komunikace platí, že o jejich vzniku nerozhodují správní orgány, ale vznikají přímo ze zákona při naplnění jejich definičních znaků. Rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 2 As 337/2016, upozorňuje, že tak jako účelová komunikace za určitých okolností přirozeně vzniká, stejně tak přirozeně může dojít k jejímu zániku. K zániku účelové komunikace tak není třeba žádného rozhodnutí a taková skutečnost není ani nikde evidována.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

K zániku veřejně přístupné účelové komunikace dochází především tak, že zanikne účel, pro nějž vznikla, např. zanikne nemovitost, kterou účelová komunikace obsluhovala, nebo účelová komunikace přestane plnit nutnou komunikační potřebu, neboť vznikla jiná alternativní přístupová cesta k nemovitosti. Může zaniknout i tak, že bez protiprávního zásahu vyjde z užívání a dlouhodobě zanikne v terénu.

Pokud účelová komunikace zanikne, nelze se v budoucnu jednostranně domáhat její existence (obnovení), např. s odkazem na vyznačení účelové komunikace v katastrální mapě, nebo proto, že pamětníci dosvědčí, že se v minulosti takto užívala. Již jednou zaniklá veřejně přístupná účelová komunikace může být obnovena (znovu zřízena) pouze tak, že dojde opět k naplnění všech jejích znaků, a zejména musí být dán opětovně souhlas jejího vlastníka s veřejným užíváním, jenž se mohl v mezidobí změnit. V těchto případech nelze vycházet z judikatury, dle které jednou udělený souhlas přechází na právní nástupce vlastníků pozemků, na nichž vedla účelová komunikace, protože došlo k zániku její existence. Jinými slovy, ačkoliv je souhlas s veřejným užíváním komunikace skutečně neodvolatelný, platí pouze do zániku účelové komunikace, k níž se vztahuje.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

veřejně přístupná komunikace

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články