Správní právo | Mgr. Martin Eliášek | 21.03.2016 Také v kategorii:
Ústavní právo

Zákaz podnikání na základě referenda

Ve věci sp. zn. 2 As 212/2015 soud řešil situaci, kdy byl platným referendem vyjádřen nesouhlas s výstavbou provozovny pro kremaci zvířat zájmového chovu.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Platným referendem občané nesouhlasili s výstavbou provozovny pro kremaci zvířat zájmového chovu na katastrálním území obce Tlustice, a tento nesouhlas se následně projevil ve změně územního plánu obce, která jako jedny z nepřípustných využití pozemků stanovila pohřbívání a kremaci zvířat, veterinární asanační ústavy a krematoria.

Krajský soud si vystačil s argumentem podnikatelského rizika a závazností místního referenda, pročež územní plán posvětil. Možnost občanů vyjádřit se formou místního referenda k otázkám rozvoje své obce představuje koneckonců jejich ústavně zaručené základní politické právo.

Nejvyššímu správnímu soudu však toto odůvodnění nestačilo. Chtěl po krajském soudu, aby určil, jaký je v daném případě skutečný veřejný zájem. Tím odmítnul automatické přijetí výsledku referenda jako veřejného zájmu pro územní řízení. Pokud by negativní postoj k určitým stavbám zakládal veřejný zájem, pak by dle Nejvyššího správního soudu "zřejmě nikde nebylo možno umístit zařízení likvidující odpady, produkující energie, zajišťující dopravu, vězení, psychiatrické léčebny apod." Podle soudu tak absolutní znemožnění určitého legálního typu ekonomické či stavební aktivity, která je jinde na území České republiky běžně provozovaná, toliko na základě referenda, představuje nepřípustný zásah do práv soukromé osoby.

Tento závěr si podle mého názoru zřejmě vyžádá přezkum Ústavním soudem.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

referendum

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články