Nejvyšší správní soud podpořil právo obětí trestného činu na peněžitou pomoc od státu

Za situace, kdy má oběť trestného činu k dispozici pravomocný trestní rozsudek, v němž bylo rozhodnuto o náhradě nemajetkové újmy a její výši, náleží jí peněžitá pomoc ve výši rovnající se škodě či nemajetkové újmě vyčíslené v trestním
rozsudku (maximálně však ve výši limitované zákonem). ...celý článek

Nejčtenější články