Limity samosprávy a péče o silniční zeleň

Z pohledu rozdělení kompetencí veřejné správy na státní správu a samosprávu je určitě zajímavý nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2200/15. Spor se týkal toho, kdo odpovídá za údržbu silniční vegetace (kácení stromů u silnice) v intravilánu obce, zda vlastník pozemku (stát, potažmo ŘSD) či obec.

Diskuze k článku 0 komentářů

  • Pro účast v diskuzi se musíte přihlásit/zaregistrovat do systému

Nejčtenější články