Právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem

Za situace, kdy žalobce není schopen přesně určit a prokázat výši škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, přičemž však prokáže a odůvodní, že mu taková škoda vznikla, obecné soudy určí výši vzniklé škody podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu.
Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 1430/13 ...celý článek

Příkaz k domovní prohlídce

Před vydáním příkazu k domovní prohlídce je nutno pečlivě zkoumat, zda jsou pro její nařízení splněny všechny zákonné podmínky. Obecný soud musí své rozhodovací důvody v odůvodnění příkazu zřetelně vyložit.
Komentář k rozhodnutí Ústavního soudu ČR - Nález ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 2787/13 ...celý článek