práva zvířat

ČlánkyOstatníMgr. Dominik ŠlemrMgr. Lukáš Pulgret, LL.M.19.10.2020

Právní úprava ochrany práv zvířat v zájmových chovech - konstatování de lege lata a návrhy de lege ferenda na příkladu morčat

Vzhledem ke skutečnosti, že jeden z autorů je vášnivým chovatelem morčat, jsme nejednou diskutovali problematiku ochrany práv domácích zvířat, přičemž jsme dospěli k zajímavým faktům. Podle ustanovení § 3 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), se zvířetem v zájmovém chovu rozumí: „…zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených, nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník.“. Velmi zjednodušeně řečeno jde tedy o definici tzv. „domácích mazlíčků“.
AktualityČTK17.12.2019

Pravidla pro chov psů se zpřísní, štěňata bude nutné očipovat

Praha 17. prosince (ČTK) - Pravidla pro chov psů se zpřísní. Štěňata bude nutné očipovat před předáním novému majiteli nebo do tří měsíců věku. Veterinární správě bude třeba hlásit chov tří a více fen. Nyní tato povinnost platí pro chov pěti a více fen. Zpřísnění dnes Sněmovna opět schválila v novele veterinárního zákona bez senátních úprav. Nová pravidla nyní dostane k podpisu prezident.
ČlánkyOstatníJUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová03.07.2017

Aktuální legislativní změny na úseku zájmových chovů psů, část I.

V rámci svého příspěvku zanalyzuji platnou právní úpravu na úseku zájmových chovů psů. Jelikož se již třetím rokem podílím na přípravě legislativy v této oblasti, uvedu rovněž, jakých úspěchů se již za tuto dobu podařilo dosáhnout, v jakém stavu se odborné práce nacházejí a jaké normy či opatření se chystají.
ČlánkyOstatníJan Hoferek11.04.2017

Rozhovor: Zuzana Rennerová – "Množírenství" je sofistikovaná kriminální činnost

"S kolegy již podle typu výmluvy prodávajícího poznáme, o jakého pachatele se jedná," poznamenává k praktikám tzv. množitelů psů JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová, předsedkyně spolku ANIMAL EYE, který se zasazuje za důslednější prosazování práv a zájmů zvířat. Na letošním ročníku odborné konference Právní prostor se představí s příspěvkem "Aktuální legislativní změny na úseku zájmových chovů psů". Kdo je to množitel nebo jak postupovat, když vás napálí, se dozvíte v následujícím rozhovoru.
ČlánkyOstatníJUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová24.09.2015

Množírny psů de lege lata

Termín „množírna“ je v poslední době médii velmi používaným slovem. Nabízí se otázka, co uvedený pojem vlastně znamená a jakými prostředky lze činnost takzvaných množitelů postihovat. Odpověď poskytuje následující článek předsedkyně neziskové organizace ANIMAL EYE - advokátky JUDr. et PhDr. Zuzany Rennerové, která je členkou expertní skupiny PS PČR k problematice zájmových chovů zvířat.
ČlánkyOstatníJUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)05.07.2015

Rozhovor: Zuzana Rennerová - Nová legislativa bude stopkou pro nelegální množitele psů

Revoluci v právním vnímání zvířat přinesl do českého právního řádu nový občanský zákoník ve svém ustanovení § 494. Podle něj má živé zvíře zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor a nově již není věcí, ustanovení o věcech se použijí pouze v rozsahu, ve kterém to neodporuje povaze zvířete.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři