Dne 19.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 46, str. 27, zveřejněno rozhodnutí Rady 2013/87/SZBP ze dne 18.2.2013 o zahájení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali).
...celý článek

Dne 15.2.2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 8/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). ...celý článek

Dne 9.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 39, str. 1-11, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15.1.2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.
...celý článek

Dne 9.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 39, str. 12-29, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15.1.2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017. ...celý článek

Dne 6.2.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 27/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Dne 25.1.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 22, str. 11-12, zveřejněno rozhodnutí Rady ze dne 22.1.2013, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (2013/52/EU). ...celý článek

Dne 30.1.2013 byly v Úředním věstníku EU, řada L, č. 30, str. 1-93, zveřejněny Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 5.12.2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2012/27) (2013/47/EU).
...celý článek