Dne 7.1.2013 byly ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněny pod č. 2/2013 Sb.m.s., 3/2013 Sb.m.s. a 4/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech, sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech a sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech. ...celý článek

Dne 11.1.2013 podepsal prezident republiky zákon ze dne 28. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Dne 22.12.2012 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 356, str. 68-70, zveřejněna prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20.12.2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě.
...celý článek

Dne 31.12.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 361, str. 1-8, zveřejněno nařízení EP a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17.12.2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany.
...celý článek

Nejčtenější články