Dne 9.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 39, str. 1-11, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15.1.2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.
...celý článek

Dne 9.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 39, str. 12-29, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15.1.2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017. ...celý článek

Dne 6.2.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 27/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Dne 25.1.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 22, str. 11-12, zveřejněno rozhodnutí Rady ze dne 22.1.2013, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (2013/52/EU). ...celý článek

Dne 30.1.2013 byly v Úředním věstníku EU, řada L, č. 30, str. 1-93, zveřejněny Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 5.12.2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2012/27) (2013/47/EU).
...celý článek

Dne 31.1.2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 15/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české dálnice D 47 a polské dálnice A 1 na česko-polských státních hranicích. ...celý článek

Dne 31.01.2013 schválil Senát na své schůzi vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, jenž byl v Poslanecké sněmovně projednáván jako tisk 781/0, v Senátu pak pod číslem senátního tisku 14. ...celý článek

Dne 7.1.2013 byly ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněny pod č. 2/2013 Sb.m.s., 3/2013 Sb.m.s. a 4/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech, sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech a sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech. ...celý článek

Nejčtenější články