Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách

Dne 12. 1. 2018 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 2/2018 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách.

Diskuze k článku 0 komentářů

  • Pro účast v diskuzi se musíte přihlásit/zaregistrovat do systému