Dne 3.7.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 39/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. ...celý článek

Dne 27.3.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 23/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice. ...celý článek

Dne 10.3.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 22/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice. ...celý článek

Dne 3.3.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 18/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. ...celý článek

Dne 18.2.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 14/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení, pod č. 15/2015 Sb.m.s. pak sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech. ...celý článek

Dne 20.2.2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 11/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). ...celý článek

Nejoblíbenější články