Dne 24.7.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 40/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti a pod č. 41/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti. ...celý článek

Dne 30.1.2014 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 4/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz a pod č. 5/2014 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Technické dohody k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz. ...celý článek

Dne 10.6.2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 42/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. ...celý článek

Nejoblíbenější články