Nařízení o seznamech návykových látek

Dne 31.12.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 463/2013 Sb. nařízení vlády o seznamech návykových látek.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Nařízení bylo vládou vydáno na základě nově vložené zmocňujícího ustanovení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a to konkrétně jeho § 44c odst. 1. Dle předkladatele bylo jeho záměrem vytvořit podzákonný právní předpis stanovící seznam návykových látek z toho důvodu, aby zde byla možnost pružněji reagovat při potřebě zařadit do seznamu novou látku. Lze dle něj totiž očekávat, že i v budoucnu bude nezbytné seznam dále rozšiřovat, a to nikoliv sporadicky. Vychází především ze skutečnosti, že nové syntetické drogy v sobě často skrývají vysoká zdravotní rizika spojená s jejich konzumací a jejich škála je navíc značně široká, tudíž je možnost co nepružněji legislativně reagovat více než žádoucí. Má tak být řešen aspekt, který byl považován za největší problém dosavadní právní úpravy, kdy vzhledem ke skutečnosti, že seznam návykových látek byl doposud přílohou zákona o návykových látkách, bylo nutné při jakékoliv potřebě zařadit do seznamu novou látku podstoupit relativně dlouhý legislativní proces při přijímání zákona zahrnující, kromě vytvoření návrhu, projednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu a vedle toho také kontrasignaci prezidenta republiky. To absolvovat již nebude nutné.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.1.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články