Nařízení o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě

Dne 31.12.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 453/2013 Sb. nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Prováděcí nařízení k novému občanskému zákoníku vydané dle jeho § 2249 odst. 2 stanovuje podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě pro právní vztahy založené nájemní smlouvou, ve které se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci byt, dům nebo jiný než obytný prostor k zajištění jeho bytových potřeb. Prováděné ustanovení nového občanského zákoníku totiž stanovuje, pokud si smluvní strany neujednají zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li jeho zvyšování výslovně, že může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. A právě pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě v uvedeném kontextu má nyní vydané prováděcí nařízení sloužit. Pro účely stanovení nároku a výše dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi se ustanovení nařízení o posuzování srovnatelnosti, srovnatelnosti nájemních vztahů a obytné hodnoty bytu a srovnatelném nájemném obvyklém v daném místě naopak výslovně nepoužijí.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.1.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články