Novela nařízení o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Dne 21.1.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 13/2014 Sb. vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

 

Novelizační nařízení schválené ještě předchozí, v té době již dosluhující vládou dle jejích slov reaguje na krizovou situaci v hospodářském vývoji klíčových průmyslových podniků a na negativní vývoj zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, navyšuje hmotnou podporu při vytváření nových pracovních míst, ale také uzpůsobuje předmětnou právní úpravu nedávné novele zákona o investičních pobídkách. Konkrétně hmotná podpora zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, která je upravena v prvním paragrafu novelizovaného nařízení, byla jednorázově navýšena z 50.000 Kč na částku 200.000 Kč.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.2.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články