Novela vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví

Dne 31.12.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 473/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Potřeba vyhlášku novelizovat byla vyvolána jednak rekodifikací soukromého práva, jež k 1.1. tohoto roku nabyla účinnosti, jednak jsou danou novelou implementována některá ustanovení evropské směrnice č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Také jí má být učiněno zadost co se zajištění požadavků Českého statistického úřadu na vykazování předfinancování transferů týče. Ty mají souvislost s evropským nařízením č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii a s jeho doplňkem – Manuálem na vládní deficit a dluh, ale také s článkem 8 nařízení 479/2009 o použití protokolu o postupu při nadměrném schodku. Ambicí rovněž bylo v nezbytné míře upravit některá ustanovení vyhlášky tak, aby byla zajištěna lepší struktura informací v účetních závěrkách vybraných účetních jednotek pro jejich uživatele a zpřesněna doposud užívaná terminologie zejména v případě obsahových vymezení jednotlivých položek účetních výkazů, a to za účelem zvýšení právní jistoty účetních jednotek. Rozsah změn je nemalý, o čemž svědčí počet bezmála šestnácti desítek novelizačních bodů.

Vyhláška nabyla účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.1.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články