Dne 3. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 151/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. ...celý článek

Dne 26. 7. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 147/2018 Sb. nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023. ...celý článek