Dne 31.12.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 474/2013 Sb. vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů. ...celý článek

Dne 31.12.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 473/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Dne 31.12.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 462/2013 Sb. vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby. ...celý článek

Dne 31.12.2013 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny pod č. 467/2013 Sb., 468/2013 Sb., 469/2013 Sb., 470/2013 Sb. a 471/2013 Sb. vyhlášky, kterými se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., 501/2002 Sb., 502/2002 Sb., 503/2002 Sb. a 504/2002 Sb. ...celý článek

Nejoblíbenější články