Dne 30.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 208/2014 Sb. vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015. ...celý článek

Dne 26.9.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 205/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb. ...celý článek

Dne 26.9.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 204/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Dne 26.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 200/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Nejčtenější články