Dne 30.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 78/2014 Sb. vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným. ...celý článek

Dne 25.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 77/2014 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. ...celý článek

Nejčtenější články