Dne 21.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 267/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon o daních z příjmů patří k nejdůležitějším nástrojům veřejných financí, když tvoří jeden z pilířů daňové soustavy především co do objemů výnosů plynoucích do veřejných rozpočtů. Pravidelně ke konci každého roku dochází k jeho rozsáhlým novelizacím a ani letošní rok není výjimkou. ...celý článek

Dne 19.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 264/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Dne 19.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 258/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek