Dne 7.11.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 237/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. ...celý článek

Dne 6.11.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 233/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb. ...celý článek

Dne 31.10.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 231/2014 Sb. nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015. ...celý článek