Dne 20.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 171/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Dne 1.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 159/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Dne 24.7.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 144/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb. ...celý článek

Dne 23.7.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 142/2014 Sb. nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství. ...celý článek

Nejčtenější články