Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Dne 31.12.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 462/2013 Sb. vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Vyhláška vydaná k provedení § 97 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích nově v podrobnostech upravuje výši nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků, ale také způsob úhrady těchto nákladů. Nahrazuje dosavadní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 486/2005 Sb., která se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novelizační vyhlášky č. 73/2013 Sb.

Dle důvodové zprávy byly v textu vyhlášky zohledněny jednak výsledky zkoumání ekonomických dopadů vyhlášky o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů publikované ve Sbírce zákonů pod č. 357/2012 Sb., jednak výstupy z prověřování nákladů na poskytování provozních a lokalizačních údajů a informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby. Vyhláška má rovněž zohledňovat praktické zkušenosti týkající se dokladů k vyúčtování úhrady nákladů, ale také výpočet nákladů zpřesnit.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články